Thursday, 28 June 2012

Kepentingan Sains Dalam Kehidupan
-Faedah dan kepentingan sains di dalam kehidupan seharian memang tidak dapat dinafikan oleh semua manusia. Sains dapat memberikan suatu insprisasi baru terhadap kehidupan manusia sejagat. Kelebihan dan kemanfaatan bidang ilmu ini dapat dilihat di dalam ruang perspektif dunia kini.Tanpa sains manusia mungkin tidak boleh hidup diatas muka bumi ini.
-Sejarah ketamadunan dan kemajuan sains yang dipelopori tokoh-tokoh sarjana Islam, perkembangan sains sebenarnya bukanlah datang dari Barat seperti yang didakwa oleh sarjana-sarjana dan para ilmuan negara Barat, tetapi ianya datang dari negara-negara Islam suatu ketika dahulu.                         =(Ibnu Sina)=                         

No comments:

Post a Comment